انتخاب شما برای کانتر آشپزخانه کورین است یا گرانیت

نمون کار شرکت ژیوار

کورین یا گرانیت؟ کدام متریال انتخاب مناسب تری برای کانتر آشپزخانه است؟ اگر قصد بازسازی آشپزخانه و تعویض کانتر آشپزخانه را دارید انتخاب شما برای کانتر آشپزخانه کورین است یا گرانیت؟ اگر برای کانتر آشپزخانه انتخاب شما محدود به این دو گزینه می باشد قبل از انتخاب نکاتی چند را باید مورد توجه قرار دهید. […]

09122688644 ارتباط با کارشناس