فرشی از گیاهان

فرشی از گیاهان تجربه قدم زدن بر روی گیاهان با پاهای عریان و برهنه برای همگان دلچسب و به یادماندنی است . و حس الفت با طبیعت که جزء فطرت انسان است را القا خواهد کرد . در زندگی های امروز این امر بعید و دور از ذهن است اما گروه طراحی NECTION این امر را امکان […]

09122688644 ارتباط با کارشناس